Zabezpieczenia krawędzi dolnej SKS, OSE, DW, 1,2kΩ 8,2kΩ